AktuálněUpozorňujeme rodiče,

V měsíci červnu je termín vybírání úplaty za předškolní vzdělávání stanoven
na 13. a 14. června (úterý, středa)
v době od 7,00 hod. do 15,00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ.

Prosíme o dodržení termínu platby


Přehled akcí na červen 2017

  • 1. 6. – odpolední oslavy Dne dětí na školní zahradě – pro děti a rodičovskou veřejnost
  • 2. 6. – dopolední oslavy Dne dětí – divadelní představení se zmrzlinou pro děti – všechny děti
  • 7. 6. – pohádka ve spolupráci se ZUŠ – „Sněhurka a 7 trpaslíků“ + ukázka baletu – všechny děti
  • 8. 6. – školní výlet do Dino Parku do Vyškova – děti z 3. a 4. třídy
  • 12. 6. – 16. 6. – indiánský týden s hledáním pokladu – všechny třídy
  • 19. 6. – 23. 6. – letní olympiáda – sportovní hry – děti z 3. a 4. třídy
  • 21. 6. – rozloučení s předškoláky – vycházka nad Loštice, opékání špekáčků, stužkování, hry, zpívání při kytaře, občerstvení – předškolní děti, které půjdou po prázdninách do ZŠ
  • Beseda s hasiči – návštěva hasičské zbrojnice, ukázka hasičské výzbroje a výstroje, prohlídka aut – děti z 2. – 4. třídy – termín bude upřesněn
  • „Pojďte, děti, budeme si hrát“ – interaktivní program pro děti v Památníku A. Kašpara – děti ze 4. třídy
  • 24. 6. – vystoupení dětí z Mateřinky na Slavnostech hudby a tvarůžků


Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace


bude uzavřena v době hlavních prázdnin
po dobu čtyř týdnů
od 17. července do 11. srpna 2017
V nutných případech se mohou rodiče obrátit na ředitelky
okolních mateřských škol se žádostí o umístění dětí v jejich zařízení.

Nabídka a kontakty pro rodiče na předškolní zařízení,
která je možné využít o hlavních prázdninách:


Sluníčkov – Loštice, Palackého 74, Bc. Kristýna Heidenreichová
– telefon: 731953160
Žabka – Mohelnice, ZŠ Masarykova 4, Silvie Kappelová
– telefon: 739509882
Medová školka – Moravičany 175, Jakub Tempír
– telefon: 731543758