AktuálněUpozorňujeme rodiče,

V měsíci květnu je termín vybírání úplaty za předškolní vzdělávání stanoven
na 15. a 16. května (pondělí, úterý)
v době od 7,00 hod. do 15,00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ.

Prosíme o dodržení termínu platby


Přehled akcí na květen 2017

 • 3. 5. – plavecký výcvik – 6. Lekce
 • 5. 5. – průzkum hudebnosti ve spolupráci se ZUŠ – předškolní děti
 • 8. 5. – vystoupení dětí z pěveckého sboru Sedmikrásky a tanečního kroužku Mateřinka na oslavách Dne matek v KD v Lošticích
 • 9. 5. – dílna na výrobu dárku pro maminku ve spolupráci se Spolkem ručních řemesel Mohelnice – děti z 3. a 4. třídy
 • 10. 5. – plavecký výcvik – 7. lekce
 • 11. 5. – vycházka ke koním do Žádlovic – prohlídka stájí spojená s jízdou na koni – děti z 2., 3. a 4. třídy
 • 11. 5. – odpolední posezení s maminkou – děti z 2. třídy
 • 12. 5. – divadelní představení „Boty dělaj kocoura“ – všechny děti
 • 14. 5. – vystoupení dětí z pěveckého sboru Sedmikrásky a z tanečního souboru Mateřinka na Sousedském posezení v KD v Líšnici
 • 17. 5. – plavecký výcvik – 8. lekce
 • 17. 5. – vystoupení dětí z tanečního souboru Mateřinka v KD v Lošticích na setkání seniorů
 • 18. 5. – prohlídka výstavy v Památníku A. Kašpara spojená s animačním programem pro děti – O včelách a lidech – děti z 3. a 4. třídy
 • 19. 5. – beseda s rybářem na líhni – děti z 3. a 4. třídy
 • 22. 5. - exkurze na farmě - děti ze 2. třídy
 • 24. 5. – plavecký výcvik – 9. lekce
 • 25. 5. – závěrečné fotografování třídních kolektiv
 • 26. 5. - exkurze na farmě - děti z 3. a 4. třídy
 • 31. 5. – plavecký výcvik – 10. lekce


Plavecký výcvik

nahlášených dětí z 2., 3. a 4. oddělení se bude konat
každou středu od 29. 3. 2017 do 31. 5. 2017
v krytém bazénu v Mohelnici.
Termíny lekcí:
29. 3., 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 31. 5. 2017
Sraz vždy v MŠ nejpozději do 7,30 hod. – ranní svačina
Pravidelné odjezdy od MŠ: v 8,00 hod.
Návraty do MŠ: v 10,45 hod.
(více)

Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace


bude uzavřena v době hlavních prázdnin
po dobu čtyř týdnů
od 17. července do 11. srpna 2017
V nutných případech se mohou rodiče obrátit na ředitelky
okolních mateřských škol se žádostí o umístění dětí v jejich zařízení.

Nabídka a kontakty pro rodiče na předškolní zařízení,
která je možné využít o hlavních prázdninách:


Sluníčkov – Loštice, Palackého 74, Bc. Kristýna Heidenreichová
– telefon: 731953160
Žabka – Mohelnice, ZŠ Masarykova 4, Silvie Kappelová
– telefon: 739509882
Medová školka – Moravičany 175, Jakub Tempír
– telefon: 731543758